ЧЕРКАСЬКИЙ

КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

ЗАПРОШУЄ

на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за спеціальностями

На денну та заочну форми навчання

 • на базі базової (9 класів) та повної загальної середньої освіти (11 класів)

за спеціальностями:

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) вступні випробування:

з української мови /диктант/

для всіх спеціальностей

з історії України або з математики /письмове тестування/

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) конкурсний відбір здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти виданими в 2018 - 2021 рр., або вступними іспитами (на власний розсуд у будь-яких комбінаціях за вибором абітурієнта)

1)з української мови/ української мови та літератури (обов’язково) для всіх спеціальностей

2) 072 Фінанси, банківська справа та страхування

з Історії України, або з Математики, або з Біології  /на вибір/

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

з Історії України, або з Математики, або з Хімії  /на вибір/

081 Право

з Історії України, або з Математики, або з Географії  /на вибір/

181 Харчові технології

з Математики, або з Хімії , або з Біології  /на вибір/

241 Готельно-ресторанна справа

з Історії України, або з Математики, або з Географії  /на вибір/

Терміни подачі документів

На денну форму навчання на базі базової 

(9 класів) загальної середньої освіти

з 29 червня до 13 липня 2021 року

з 04 серпня до 18 серпня 2021 року (додаткова сесія)

На денну форму навчання на базі повної 

(11 класів) загальної середньої освіти

- за результатами іспитів (без ЗНО)

- (електронні заяви за результатами ЗНО)

 

 

з 14 липня до 26 липня 2021 року

з 14 липня до 02 серпня 2021 року

На заочну форму навчання на базі повної 

(11 класів) загальної середньої освіти

І хвиля - з 15 липня до 30 липня 2021р.      (за результатами іспитів)

з 15 липня до 03 серпня 2021р. ( за результатами ЗНО)

ІІ хвиля - з 12 серпня до 27 серпня 2021р.     (за результатами іспитів)

з 12 серпня до 31 серпня 2021р. ( за результатами ЗНО)

ІІІ хвиля - з 09 вересня до 24 вересня 2021р. (за результатами іспитів)

з 09 вересня  до 28 вересня 2021р. ( за результатами ЗНО)

ІV хвиля - 07 жовтня до 21 жовтня 2021р. (за результатами іспитів)

з 07 жовтня до 26 жовтня  2021р. ( за результатами ЗНО)

V хвиля - 03 листопада до 17 листопада 2021р. (за результатами іспитів)

з 03 листопада до 22 листопада 2021р. ( за результатами ЗНО)

 

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник

зі скороченим терміном навчання (на денну та заочну форми навчання) за спеціальностями:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, термін навчання 1 рік
 • Харчові технології, термін навчання 1 рік 5 місяців
 • Готельно-ресторанна справа, 1 рік
 • Фінанси, банківська справа та страхування, 1 рік

На денне відділення терміни прийому документів з 20 липня по 16 серпня 2021 року

На заочне відділення терміни прийому документів:

з 15 липня по 09 серпня 2021 року (І хвиля);

з 17 серпня по 07 вересня 2021 року (ІІ хвиля)

Споріднені професії кваліфікованого робітника:

На спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Продавець непродовольчих товарів
 • Касир торговельного залу
 • Продавець продовольчих товарів
 • Продавець-консультант

Абітурієнти складають фаховий іспит «Організація торгівлі з основами товарознавства»

/письмове тестування/ та екзамен з «Української мови» /тестування/

На спеціальність 181 Харчові технології

 • Кухар
 • Бармен
 • Пекар
 • Офіціант
 • Кондитер
 • Майстер ресторанного обслуговування

Абітурієнти складають фаховий іспит «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

/письмове тестування/ та екзамен з «Української мови» /тестування/

 

На спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

 • Кухар
 • Бармен
 • Кондитер
 • Майстер ресторанного обслуговування

 

 • Офіціант

Абітурієнти складають фаховий іспит «Організація обслуговування» /письмове тестування/

та екзамен з «Української мови» /тестування/

 

На спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 • Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Абітурієнти складають фаховий іспит «Бухгалтерський облік» /письмове тестування/

та екзамен з «Української мови» /тестування/

 

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • сертифікати Українського центру оцінювання видані в 2018-2019-2020-2021 рр.;
 • два конверти з маркою
 • довідка про щеплення

При собі мати паспорт або свідоцтво про народження, його копію, військовий квиток або приписне свідоцтво, його копію. Бажано мати ідентифікаційний код, його копію.

ВСТУП 2021

Іспити для вступу на фахового молодшого бакалавра

Відповідно до умов прийому до закладів фахової передвищої освіти конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня «фаховий молодший бакалавр» може відбуватися на підставі вступних іспитів, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або співбесіди для осіб пільгових категорій.

Вступ після 9-го класу

У 2021 році вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-класу) на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра може відбуватися:

 • на підставі двох вступних іспитів - обов’язково перший вступний іспит з української мови та другий вступний іспит із загальноосвітнього предмета визначеного навчальним закладом (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів);
 • на підставі вступного іспиту з української мови та творчого конкурсу для визначеного переліку спеціальностей;
 • на підставі співбесіди для осіб пільгових категорій відповідно до п.2 розділу IX Умов прийому (особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці та особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти).

 

Вступ після 11-го класу

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (після 11-го класу) може відбуватися:

 • на підставі двох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання - сертифіката ЗНО з української мови та літератури та сертифіката ЗНО із загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір з трьох предметів);
 • на підставі вступного іспиту з української мови та літератури та іспиту із загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір з трьох предметів);
 • на підставі вступного іспиту та сертифікату ЗНО на власний розсуд вступника у будь-яких комбінаціях. Наприклад, вступник має право подати сертифікат ЗНО з української літератури та скласти іспит з другого предмету або навпаки;
 • на підставі вступного іспиту з української мови (або сертифікату ЗНО з української мови та літератури) та творчого конкурсу для визначеного переліку спеціальностей;
 • на підставі співбесіди для осіб пільгових категорій відповідно до п.2 розділу IX Умов прийому (особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці та особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти).

У 2021 році для вступу приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2021 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 

Вступ на підставі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відбувається на підставі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд вступника та фахового вступного випробування.

 

Випускники коледжу можуть продовжити навчання (за скороченим терміном) з 3-го курсу в Черкаському відділі заочно-дистанційного навчання ВНЗ Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі, що діє на базі коледжу, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавра) без виїзду до м. Полтава.

Для студентів при коледжі працює кафе, бібліотека, сучасні комп’ютерні класи, лабораторії, спортивні зали. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

 

Наша адреса: 18008 м.Черкаси, вул.Смілянська, 92, тел. /0472/ 63-84-80, 63-87-67,

сайт: www.cherkelc.com, e-mail: cherkelc@ukr.net