Облік і оподаткування
(на даний час прийом на навчання на дану спеціальність не ведеться)
 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Галузь знань:   07 Управління та адміністрування
Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Форма навчання:  денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання:

на базі 9-ти класів – 3 роки;

на базі 11-ти класів – 2 роки;

на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти  – 1 рік (скорочений термін).

Бухгалтеродна з найдавніших, найпопулярніших та найчисленніших професій сучасності. Бухгалтер – це фахівець, який грамотно складає бухгалтерські документи, розуміється на нормах податкового і трудового права та вміє організувати власний бізнес. Він – економіст-аналітик з питань матеріальних, фінансових ресурсів, заробітної плати, ціноутворення, тонкий психолог, дипломат. Кваліфікований бухгалтер  безцінний працівник і дуже шанована на підприємстві людина.

Головний бухгалтер на підприємстві це друга людина після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він на ряду з директором ставить свій підпис майже на усіх документах. А це не тільки відповідальність, але й авторитет.

Бухгалтерський облік – сучасна, престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу.

Ви  будете знати:
 • загальні положення та сфери дії Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;
 • порядок формування облікової політики підприємств різних форм власності;
 • ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах згідно з стандартами бухгалтерського обліку;
 • форми ведення бухгалтерського обліку;
 • зміст та принципи заповнення фінансової звітності;
 • організацію бухгалтерського обліку необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань;
 • сутність та принципи організації контрольно-ревізійної роботи;
 • методику проведення комплексної ревізії та порядок узагальнення її матеріалів;
 • порядок обчислення обов’язкових платежів до бюджету та складання податкової звітності.

Ви будете вміти:

 • правильно організувати та вести бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності (складати первинні документи, проводити їх бухгалтер­ську обробку);
 • розробляти облікову політику підприємства;
 • кваліфіковано вести документообіг і складати фінансову звітність;
 • складати бюджет підприємства, планувати прибуток і контролювати витрати;
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств для успішного управління бізнесом;
 • вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проб­лемах фінансового обліку;
 • вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці;
 • планувати та організовувати  контрольно-ревізійну роботу;
 • перевіряти документи, облікові регістри та фінансову звітність;
 • аналізувати практичні та виробничі ситуації, об’єктивно оцінювати й узагальнювати отриману  інформацію;
 • використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетними установами;
 • розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення;
 • обчислювати розміри обов’язкових платежів до бюджетів фізичними та юридичними особами; складати податкову звітність.

Ви зможете працювати у:

 • аудиторських компаніях;
 • бюджетних установах та організаціях;
 • Державному казначействі;
 • закладах ресторанного господарства;
 • підприємствах торгівлі та промислових підприємствах;
 • системі соціального захисту та страхових компаніях;
 • фінансово-кредитних установах.

Ви зможете працювати на посаді:

 • бухгалтера;
 • ​бухгалтера-ревізора;
 • касира; 
 • офісного службовця (бухгалтерія);
 • обліковця з реєстрації бухгалтерських даних; 
 • керівника фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів.