Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін, мовознавства та обліково-фінансових дисциплін
   До складу циклової комісії входять 9 викладачів:

Харченко Світлана Михайлівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, педагогічний стаж 25 років.

 

Викладач: фінансів, фінансів підприємства, фінансів підприємств ІІ, фінансовий облік, інформаційних систем і технологій у ФКУ, казначейської справи, банківських операцій, грошей та кредиту, податкової системи, бюджетної системи, економіки підприємств, економіки підприємств різних типів, статистики, страхових послуг, бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку і звітності в комерційних банках, обліку і звітності, інформаційних систем і технологій у фінансах, організації біржової діяльності, митних платежів, митного контролю оформлення, правових засад митної справи,основ митної справи, політекономії,основ філософських знань, економічної теорії, керівник технологічної практики, навчальної практики зі спеціальності

 

Крецька Вікторія Іванівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 24 роки.

Викладач: української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури, зарубіжної літератури.

Животенко Ольга Антонівна - викладач першої категорії, педагогічний стаж 21 рік.

Викладач: математики, вищої математики.

Малега Людмила Іванівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 48 років. Викладач: історії України, людини і світ, всесвітньої історії

Калина Юлія Вікторівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 18 років.

Викладач: іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням)

Смірнова Анастасія Сергіївна - спеціаліст, майстер спорту України з волейболу.

Викладач: фізичного виховання, фізичної культури.

 

Найдан Святослав Володимирович – викладач вищої категорії, педагогічний стаж 24 роки.

Викладач: інформатики, інформатики і комп’ютерної техніки, комп’ютерних правових систем, комп’ютерної техніки, основ інформатики та обчислювальної техніки, основ електротехніки,комп’ютерних технологій в юридичній діяльності, керівник навчальної практики з інформатики та обчислювальної техніки, керівник навчальної практики з інформатики та комп’ютерної техніки.

Сало Віктор Миколайович викладач вищої категорії, заступник директора з адміністративно-господарської роботи, педагогічний стаж 20 років.

Викладач: охорони праці в галузі, охорони праці, основ охорони праці, фізики, астрономії, захисту Вітчизни.

Зеленько Сергій Олександрович - викладач першої категорії, педагогічний стаж 14 років.

Викладач: інформатики, основ інформатики та обчислювальної техніки, керівник навчальної практики з інформатики та обчислювальної техніки.

     

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Методична робота коледжу направлена на вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм, створення комплексу методичного забезпечення дисциплін, підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів, розвиток творчої діяльності студентів шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Тому разом з традиційними  методами навчання викладачі застосовують інноваційні, інформаційні, мультимедійні, активні методи, які взаємодоповнюють один одного.

У цикловій комісії дисциплін працює 9 талановитих, ініціативних викладачів, які ведуть пошук нових, ефективних форм і методів навчання та виховання студентської молоді. Їхня творчість виявляється у переосмислення та вдосконаленні вже відомих методів і прийомів педагогічної праці та в освоєнні нових. Методична робота у нашому навчальному закладі – це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня студентів, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. особливості методичної роботи зумовлені метою та системою організації навчального процесу, мають суто науковий характер. Новий зміст освіти, створення нових навчальних програм в т.ч. авторських, викладання фахових дисциплін, пошук оригінальних методик викладання – все це вимагає від науково-педагогічного працівника творчої дослідницької роботи. особливе місце в системі методичної роботи ми відводимо діагностичній роботі зі студентами, розробці практичних рекомендацій з методики і змісту їх самостійної роботи.

Багато видів і навчально-методичної роботи

Найперше, це підготовка до проведення різного виду занять, розробка навчально-методичних матеріалів до курсів, узагальнення і поширення прогресивного педагогічного досвіду, інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. І кожен з цих та інших видів ще має цілу низку підвидів. Розгалуженою є і організаційно-методична робота викладача, у складі якої профорієнтаційна діяльність, допомога молодим спеціалістам, участь у проведенні різних навчально- та науково-методичних форумів, розвиток творчих міжнародних зв’язків. Органічним компонентом професійної діяльності викладача є виховання студентів як засобами кожної дисципліни, так і широким спектром поза аудиторної роботи.