Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін, мовознавства та обліково-фінансових дисциплін
   До складу циклової комісії входять 9 викладачів:

Харченко Світлана Михайлівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, педагогічний стаж 27 років.

 

Викладач дисциплін: Економічна теорія, Основи філософських знань, Політекономія, Бухгалтерський облік,  Облік і звітність/ Бух.облік, Основи митної справи, Правові засади митної справи, Митний контроль і митне оформлення, Митні платежі, Основи біржової діяльності, Фінанси підприємств,  Економіка підприємства, Статистика, Банківські операції,  Фінанси, Гроші та кредит,  Бюджетна система,  Казначейська справа, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, Страхові послуги,  Податкова система,  ІСТ у ФКУ,  Фінанси підприємств ІІ, Фінансовий облік.

 

Крецька Вікторія Іванівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 27 років.

Викладач дисциплін: Українська мова, Українська мова (за професійним спрямуванням), Українська література, Мистецтво, Зарубіжна література.

Животенко Ольга Антонівна - викладач першої категорії, педагогічний стаж 21 рік.

Викладач дисциплін: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), Вища математика.

Малега Людмила Іванівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 48 років.

Викладач дисциплін: Історія: України і світ, Історія України.

Калина Юлія Вікторівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 20 років.

Викладач дисциплін: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова.

Смірнова Анастасія Сергіївна - спеціаліст, майстер спорту України з волейболу, педагогічний стаж 1 рік.

Викладач дисциплін: Фізична культура, Фізичне виховання.

 

Найдан Святослав Володимирович – викладач вищої категорії, педагогічний стаж 25 років.

Викладач дисциплін: Інформатики і комп’ютерна техніки, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Інформатика, Комп’ютерні правові системи, Комп’ютерні технології в юридичній діяльності, Основи електротехніки, Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки

Сало Віктор Миколайович викладач вищої категорії, заступник директора з адміністративно-господарської роботи, педагогічний стаж 21 рік.

Викладач дисциплін: Основи охорони праці, Захист Вітчизни, Природничі науки: Вступ, Фізика, Астрономія.

Зеленько Сергій Олександрович - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 16 років.

Викладач дисциплін: Інформатика, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Навчальна практика з інформатики та обчислювальної техніки

     

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Методична робота коледжу направлена на вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм, створення комплексу методичного забезпечення дисциплін, підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів, розвиток творчої діяльності студентів шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Тому разом з традиційними  методами навчання викладачі застосовують інноваційні, інформаційні, мультимедійні, активні методи, які взаємодоповнюють один одного.

У цикловій комісії дисциплін працює 9 талановитих, ініціативних викладачів, які ведуть пошук нових, ефективних форм і методів навчання та виховання студентської молоді. Їхня творчість виявляється у переосмислення та вдосконаленні вже відомих методів і прийомів педагогічної праці та в освоєнні нових. Методична робота у нашому навчальному закладі – це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня студентів, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. особливості методичної роботи зумовлені метою та системою організації навчального процесу, мають суто науковий характер. Новий зміст освіти, створення нових навчальних програм в т.ч. авторських, викладання фахових дисциплін, пошук оригінальних методик викладання – все це вимагає від науково-педагогічного працівника творчої дослідницької роботи. особливе місце в системі методичної роботи ми відводимо діагностичній роботі зі студентами, розробці практичних рекомендацій з методики і змісту їх самостійної роботи.

Багато видів і навчально-методичної роботи

Найперше, це підготовка до проведення різного виду занять, розробка навчально-методичних матеріалів до курсів, узагальнення і поширення прогресивного педагогічного досвіду, інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. І кожен з цих та інших видів ще має цілу низку підвидів. Розгалуженою є і організаційно-методична робота викладача, у складі якої профорієнтаційна діяльність, допомога молодим спеціалістам, участь у проведенні різних навчально- та науково-методичних форумів, розвиток творчих міжнародних зв’язків. Органічним компонентом професійної діяльності викладача є виховання студентів як засобами кожної дисципліни, так і широким спектром поза аудиторної роботи.