Циклова комісія права

     

    З вересня 2018 року циклову комісію Право очолює Жуль Наталія Іванівна
    Навчально-методична робота викладачів цієї циклової комісії базується на реалізації загальної методичної проблеми коледжу.  Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в науково-практичних конференціях і семінарах обласного управління юстиції, регіональних вищих навчальних закладів, відвідують  різноманітні семінари, які проводяться як в Черкаській області, так і за її межами. Також працюють у секціях відповідних дисциплін при Навчально-методичному центрі «Укоопосвіта». 

Циклова комісія об’єднує 6 викладачів:

Жуль Наталія Іванівна - голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 42 роки.

Викладач дисциплін: Теорія держави і права, Трудове право, Кримінальний процес, Цивільне та сімейне право, Виконавче провадження, Цивільний процес, Міжнародне право. 

 

Гасюк Лариса Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент,  викладач вищої категорії, директор коледжу, педагогічний стаж 29 років. Викладач дисциплін: Діловодство,  Діловодство в юридичній діяльності.

Сидоренко Інна Володимирівна - викладач вищої категорії, викладач-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагогічний стаж 28 років.

Викладач дисциплін: Кримінальне право,  Адміністративне право, Юридична деонтологія, Юридична служба в споживчій кооперації, Нотаріат України, Основи правознавства/ Правознавство, Судочинство в господарських судах, Судочинство в адміністративних судах.

 

Шевченко Наталія Юріївна  - викладач першої категорії, педагогічний стаж 15 років.

Викладач дисциплін: Історія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Організація судових та правоохоронних органів, Конституційне право України, Конституційне право зарубіжних країн, Фінансове право, Кооперативне право, Право соціального забезпечення, Екологічне право, Господарське право, Судочинство в господарських судах, Державне будівництво і місцеве самоврядування.

Єлєнік Тетяна Олександрівна – викладач першої категорії, завідуюча відділенням, педагогічний стаж складає 13 років.

Викладач дисциплін: Основи кооперації, Соціологія, Електронна комерція, Культурологія, Основи стандартизації, метрології та управління якістю.

Волошкевич Геннадій Андрійович  – кандидат юридичних наук, доцент,  викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: Історія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Міжнародне право

Колісник Артем Семенович  – кандидат юридичних наук, доцент,  викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: Цивільне та сімейне право, Цивільний процес

 
Циклова комісія Правознавства та соціальних дисциплін має у своєму розпорядженні кабінети:

- теорії та історії держави і права,
- адміністративного, кримінального права та кримінального процесу;
- цивільного та сімейного права, цивільного процесу;
- трудового права, аграрного та екологічного права;
- зал судових засідань;
- кабінет самостійної підготовки студентів.

Практичне навчання

      Під час навчання за спеціальністю Правознавство та Право передбачені:
  • навчальна практика з придбання первинних професійних умінь і навичок;
  • навчальна практика з інформатики та обчислювальної техніки;
  • виробнича практика.

     По закінченню навчальної практики з інформатики та обчислювальної техніки студенти отримують робітничу професію 4112 Оператор комп’ютерного набору.

  Виробнича практика студентів спеціальності Правознавство та Право проводиться в судових та правоохоронних органах, в юридичних відділах місцевих органів державної влади та самоврядування, в юридичних відділах юридичних осіб різних форм власності та видів господарювання міста та області.

Виховний процес
    В основу виховання студентів-правознавців покладена національна ідея, що є об'єднуючою у всебічному розвитку особистості та засвоєння надбань національної та світової культур.
   Щорічно проводиться тиждень по спеціальності, протягом якого студенти зустрічаються з практичними працівниками судових та правоохоронних органів, юрисконсультами, випускниками коледжу, беруть участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах, ділових іграх, семінарах-конференціях, влаштовують змагання між групами з художньої самодіяльності (КВК, брейн-ринг тощо).