Циклова комісія права

     

    З вересня 2018 року циклову комісію Право очолює Жуль Наталія Іванівна
    Навчально-методична робота викладачів цієї циклової комісії базується на реалізації загальної методичної проблеми коледжу.  Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в науково-практичних конференціях і семінарах обласного управління юстиції, регіональних вищих навчальних закладів, відвідують  різноманітні семінари, які проводяться як в Черкаській області, так і за її межами. Також працюють у секціях відповідних дисциплін при Навчально-методичному центрі «Укоопосвіта». 

Циклова комісія об’єднує 6 викладачів:

Жуль Наталія Іванівна - голова циклової комісії, викладач вищої категорії, педагогічний стаж 39 років.

Викладач: громадянської освіти, цивільного та сімейного права, трудового права, судочинства в адміністративних судах, кримінального процесу, міжнародного права, юридичної деонтології, керівник виробничої практики.

 

Гасюк Лариса Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент,  викладач вищої категорії, директор коледжу, педагогічний стаж 26 років. Викладач: діловодства, діловодства в юридичній діяльності, культурології, соціології.

Сидоренко Інна Володимирівна - викладач вищої категорії, методист, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагогічний стаж 24 роки.

Викладач: кримінального права, адміністративного права, юридичної служби в споживчій кооперації, керівник виробничої практики, керівник курсової роботи.

 

Шевченко Наталія Юріївна  - викладач першої категорії, педагогічний стаж 11 років.

Викладач: історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, фінансового права, митного права, організації судових та правоохоронних органів, права соціального забезпечення, основ правознавства, правознавства, екологічного права, аграрного права, конституційного права зарубіжних країн, керівник виробничої практики.

 

 Циклова комісія Правознавства та соціальних дисциплін має у своєму розпорядженні кабінети:

- теорії та історії держави і права,
- адміністративного, кримінального права та кримінального процесу;
- цивільного та сімейного права, цивільного процесу;
- трудового права, аграрного та екологічного права;
- зал судових засідань;
- кабінет самостійної підготовки студентів.

Практичне навчання

      Під час навчання за спеціальністю Правознавство та Право передбачені:
  • навчальна практика з придбання первинних професійних умінь і навичок;
  • навчальна практика з інформатики та обчислювальної техніки;
  • виробнича практика.

     По закінченню навчальної практики з інформатики та обчислювальної техніки студенти отримують робітничу професію 4112 Оператор комп’ютерного набору.

  Виробнича практика студентів спеціальності Правознавство та Право проводиться в судових та правоохоронних органах, в юридичних відділах місцевих органів державної влади та самоврядування, в юридичних відділах юридичних осіб різних форм власності та видів господарювання міста та області.

Виховний процес
    В основу виховання студентів-правознавців покладена національна ідея, що є об'єднуючою у всебічному розвитку особистості та засвоєння надбань національної та світової культур.
   Щорічно проводиться тиждень по спеціальності, протягом якого студенти зустрічаються з практичними працівниками судових та правоохоронних органів, юрисконсультами, випускниками коледжу, беруть участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах, ділових іграх, семінарах-конференціях, влаштовують змагання між групами з художньої самодіяльності (КВК, брейн-ринг тощо).