Циклова комісія технологічних та комерційних дисциплін

       Циклова комісія технологічних та комерційних дисциплін забезпечує підготовку фахівців для підприємств всіх форм власності, а саме:
-   техніків – технологів виробництва харчової продукції;
-   адміністраторів (господарів залу) готельно-ресторанних комплексів;
-   робітничих професій: кухар, кондитер, офіціант, бармен.
підготовку фахівців спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» з 1995 року та, враховуючи кон’юнктуру ринку,спеціалізації «Товарознавство в митній справі» з 1998 року.

     Метою роботи циклової комісії є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на сучасному ринку праці та компетентних у питаннях щодо вивчення споживних властивостей товарів, дослідження проблем визначення якості товарів, основних технологічних процесів, а також здатних керувати процесом переміщення товарів через митний кордон України.

      Рівень підготовки дозволяє одержати теоретичні знання та практичні навички з даних спеціальностей, які забезпечують мобільність, можливість працювати на підприємствах різних форм власності та господарювання в умовах ринкових відносин за обраним фахом.

Циклова комісія об’єднує 9 викладачів:

Буграк Оксана Михайлівна  - голова циклової комісії, викладач першої категорії, педагогічний стаж складає 12 років.

Викладач: Організації обслуговування, організації обслуговування та сервіс в закладах ресторанного господарства, барна справа, технології виробництва кондитерських виробів, організації та технології обслуговування в готелях, спец. малювання та декоративної пластики, курсового проектування, керівник практик.

Єлєнік Тетяна Олександрівна – викладач першої категорії, завідуюча відділенням, педагогічний стаж складає 10 років.

Викладач: основ кооперації, соціології, електронної комерції, торговельної реклами

Рощаховська Людмила Ростиславівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 41 рік.

Викладач: організації виробництва, організації виробництва у закладах ресторанного господарства, організації обслуговування та сервіс у ЗРГ, естетики в закладах ресторанного господарства, естетики оформлення готелів, особливості ресторанного сервісу, психології та етики ділових відносин, мистецтва,  курсового проектування, керівник практик

Копитіна Любов Петрівна - викладач першої  категорії, педагогічний стаж складає 10 років.

Викладач: устаткування закладів ресторанного господарства, безпеки життєдіяльності, процесів та апаратів харчових виробництв, будівель і обладнання готелів, організації обслуговування, особливостей зарубіжного сервісу, організації та обслуговування в готелях, людини і світу, курсового проектування, керівник практик

Наденко Сергій Сергійович - завідувач практикою, викладач вищої категорії, методист, педагогічний стаж складає 30 років.

Викладач: хімії, біохімії, неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної і колоїдної хімії, аналітичної хімії, основ стандартизації та контролю якості харчової продукції, стандартизації в готелях, основ стандартизації, метрології та управління якістю, управління якістю продукції та послуг, основ екології та безпеки товарів народного споживання, екології, мікробіології та фізіології, біології, географії, гігієни і санітарії, санітарії та гігієни, захисту Вітчизни.

Мельник Ірина Олександрівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 19 років.

Викладач: комерційної діяльності,основ маркетингу, основ менеджменту, основ торговельного підприємництва, логістики, основ підприємницької та управлінської діяльності,  навчальної практики в навчальному магазині, керівник курсової роботи.

Різник Олександр Олександрович - викладач першої категорії, педагогічний стаж становить 13 років.

Викладач: технічного креслення, курсового проектування.

Наденко Людмила Миколаївна – викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 28 років.

Викладач: організації і технології торговельних процесів, основ товарознавства, товарознавства, товарознавства харчових продуктів, навчальної практики з вирішення ситуацій.

 

 

         Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог: підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.  

        З метою підготовки спеціалістів в ринкових умовах викладачі використовують активні форми і методи навчання, такі як проблемне та дискусійне навчання, кейс-метод, ділові ігри,бінарні заняття, диспути. Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях. Готують виступи на актуальні теми, досліджують асортимент і якість продукції вітчизняних виробників, презентують їх на мультимедіа.

   Основним завданням циклової комісії є якісне забезпечення навчального процесу за спеціальностями 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа.