Циклова комісія технологічних , комерційно-економічних дисциплін

Циклова комісія технологічних, комерційно-економічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців для підприємств всіх форм власності, а саме:

  • техніків – технологів виробництва харчової продукції;
  • адміністраторів (господарів залу) готельно-ресторанних комплексів;
  • фінансистів;
  • робітничих професій: кухар, кондитер, офіціант, бармен.

Також забезпечує підготовку фахівців спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» з 1995 року та, враховуючи кон’юнктуру ринку, спеціалізації «Товарознавство в митній справі» з 1998 року.

Метою роботи циклової комісії є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на сучасному ринку праці та компетентних у питаннях щодо вивчення споживних властивостей товарів, дослідження проблем визначення якості товарів, основних технологічних процесів, а також здатних керувати процесом переміщення товарів через митний кордон України.

Рівень підготовки дозволяє одержати теоретичні знання та практичні навички з даних спеціальностей, які забезпечують мобільність, можливість працювати на підприємствах різних форм власності та господарювання в умовах ринкових відносин за обраним фахом.

Циклова комісія об’єднує 8 викладачів:

Буграк Оксана Михайлівна  - голова циклової комісії, викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 16 років.

Викладач дисциплін: Організація обслуговування, Технологія приготування їжі, Спеціальне малювання та декоративна пластика, Організація обслуговування та сервіс в ЗРГ, Барна справа, Кондитерське виробництво, Технологія виробництва кулінарної продукції, Організація виробництва у ЗРГ, Організація виробництва

​Копитіна Любов Петрівна - викладач вищої  категорії, педагогічний стаж складає 13 років.

Викладач дисциплін: Управління якістю продукції та послуг,  Устаткування/Обладнання підприємств торгівлі, Естетичне оформлення готелів, Будівлі і обладнання, Процеси та апарати харчових підприємств,  Устаткування ЗРГ, Організація та технологія обслуговування в готелях, Особливості ресторанного сервісу/Особливості зарубіжного сервісу, Стандартизація в готелях/Основи стандартизації, метрології та управління якістю, Громадянська освіта,  Безпека життєдіяльності, Естетика в ЗРГ,  Психологія та етика ділових відносин/ Етика ділового спілкування.

Мельник Ірина Олександрівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 22 роки.

Викладач дисциплін: Основи менеджменту, Основи маркетингу,  Комерційна діяльність,  Основи торговельного підприємництва, Логістика, Основи підприємницької та управлінської діяльності, Охорона праці.

Наденко Людмила Миколаївна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 31 рік.

Викладач дисциплін: Основи товарознавства, Товарознавство, Товарознавство харчових продуктів, Мистецтво, Основи психології та етика бізнесу/ Етика ділового спілкування,  Економічна теорія, Політекономія,  Економіка підприємств різних типів,  Економіка підприємств, Організація і технологія торговельних процесів.

 

Ляшевська Інна Василівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж складає 20 років.

Викладач дисциплін: Основи товарознавства, Товарознавство, Товарознавство харчових продуктів, Організація і технологія торговельних процесів, Основи митної справи, Правові засади митної справи, Митний контроль і митне оформлення, Митні платежі, Основи біржової діяльності.

 

Різник Олександр Олександрович - викладач першої категорії, педагогічний стаж становить 16 років.

Викладач дисциплін: Технічне креслення.

 

Гаряга Леся Олегівна – кандидат економічних наук, викладач вищої категорії.

Викладач дисциплін:  Бухгалтерський облік,  Облік і звітність/ Бух.облік,  Фінанси підприємств,  Статистика, Банківські операції,  Фінанси, Гроші та кредит,  Бюджетна система,  Казначейська справа, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, Страхові послуги,  Податкова система,  ІСТ у ФКУ,  Фінанси підприємств ІІ, Фінансовий облік.

Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог: підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.  

З метою підготовки спеціалістів в ринкових умовах викладачі використовують активні форми і методи навчання, такі як проблемне та дискусійне навчання, кейс-метод, ділові ігри, бінарні заняття, диспути. Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях. Готують виступи на актуальні теми, досліджують асортимент і якість продукції вітчизняних виробників, презентують їх на мультимедіа.

Основним завданням циклової комісії є якісне забезпечення навчального процесу за спеціальностями 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 072 Фінанси, банківська справа та страхування.