Доступ до публічної інформації


   Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" надає доступ до публічної інформації керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

   Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Акредитація 2017

Протокол виборчої комісії за результатами підрахунку голосів виборів директора

Положення про Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж  Вищого навчально закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" 

Ліцензії МОНУ про надання освітніх послуг

Витяг з Єдиної державної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Витяг з Єдиної державної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Сертифікати про акредитацію (Молодший спеціаліст)

Сертифікати про акредитацію (Фаховий молодший бакалавр)

Концепція освітньої діяльності

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами допрофесійної вищої освіти

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію виховної роботи

Положення про організацію контролю за освітньо-виховним процесом

Положення про адміністративну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про циклову комісію

Положення про денне відділення

Положення про заочне відділення

Положення про індивідуальний графік навчання студентів

Положення про проведення практики

Положення про приймальну комісію

Положення про навчальний кабінет (лабораторію)

Положення про керівника студентської групи

Положення про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів

Положення про гурток

Положення про бібліотеку

Результати вибору проектів підручників для 11 класу коледжу

КАРАНТИН:

Постанова Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р. " Про запобігання поширення на території України короновірусу COVID-19

Розпорядження МОНУ

Лист Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА №02/11-04/673 від 12.03.2020 "Про запровадження карантину"

Лист Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА № 02/11-04/668 від 11.03.2020р. " Про недопущення розповсюдження вірусу"

Протокол №5 від 11.03.2020р. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської ОДА

Нак. №32-ОД від 12.03.2020р. "Про відміну проведення спортивних змагань та спортивно-масових заходів у закладах освіти Черкаської області"

Нак. №34 від 12.03.2020р. по Філії "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж" ВНЗ Укоопспілки "ПУЕТ" "Про тимчасове призупинення освітнього процесу на період карантину"

МОНУ Нак.№406 від 16.03.2020р. "Про організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID-19"

Нак.№35 від 27.03.2020р. по Філії "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж" ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" "Про доповнення до Нак. №34 від 12.03.2020р."

Алгоритм дій у разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання у здобувачів освіти, викладачів та працівників Філії "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж" ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу Філії "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж" ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" у 2020-2021 н.р. на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)

Тимчасовий порядок щодо організації функціонування гуртожитку Філії "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж" ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)