Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітня програма:  Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Галузь знань:   07 Управління та адміністрування

Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Форма навчання: денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти.

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти  – 1 рік (скорочений термін).

           Фінансист одна з найбільш популярних та престижних професій у сучасному світі. Він розуміється на політиці, економіці, знає все про конкурентів і вміє розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення капіталу, контролює рух грошових потоків, аналізує фінансову звітність на підприємстві, знає валютне законодавство.
       Перевага цієї спеціальності у тому, що випускники мають дуже широку сферу працевлаштування. Вони можуть працювати у фінансових установах, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, бюджетних установах, комерційних банках та на підприємствах різних форм власності.
Ви  будете знати:
 • суть фінансів та  їх функцій, зміст фінансової політики, механізм функціонування фінансової системи та її ланок;
 • принципи побудови банківської системи України, механізм створення та організації діяльності комерційних банків;
 • джерела формування і структуру банківських ресурсів, порядок організації розрахунково-касових, кредитних та інших операцій;
 • суть, принципи побудови та структуру банківського обліку, систему рахунків, банківську документацію та її обіг;
 • економічну сутність бюджету держави, його місце і значення в загальній системі фінансових відносин;
 • завдання і стадії бюджетного процесу в Україні;
 • методи фінансування видатків бюджету;
 • структуру місцевих бюджетів, принципи бюджетного контролю та основні методи бюджетного планування.

Ви будете вміти:

 • користуватися методами здійснення пасивних і активних банківських операцій, володіти методами економічного аналізу в банківській сфері,
 • формувати регістри синтетичного й аналітичного обліку, складати та перевіряти первинні банківські документи;
 • вести облік різних видів банківських операцій, оформлювати внутрішньобанківську документацію, складати різні форми банківської звітності;
 • аналізувати державний бюджет і структуру бюджетної системи України;
 • обчислювати розміри обов’язкових платежів до бюджету фізичними та юридичними особами;
 • складати податкову звітність;
 • вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.

 

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування  може працювати у фінансових управліннях, банківських установах, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій та підприємствах і організаціях різних форм власності на посадах:

 • Фахівці в галузі фінансів та торгівлі;
 • Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій;
 • Агент страховий;
 • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • Інспектор кредитний;
 • Інспектор обмінного пункту;
 • Інспектор-ревізор;
 • Ревізор;
 • Інспектор з інвентаризації;
 • Інспектори податкової служби;
 • Інспектор з контролю за цінами;
 • Ревізор-інспектор податковий;
 • Інші технічні фахівці в галузі управління.

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок для абітурієнта - це...

Перспектива: швидке кар'єрне зростання в реальному секторі економіки.

Престиж: перевага випускника на ринку праці.

Високий професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;

Унікальність: знання, що відповідають вимогам сучасності.

Ваше майбутнє: професія фінансист - безпрограшний вибір.

      Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Оператор комп’ютерного набору.