Я народилась 06 червня 1965 року на Далекому сході у мальовничому місті Свободний Амурської області, у сімї службовців.

У 1982 році закінчила Черкаську середню школу № 6 і поступила навчатися у Черкаський кооперативний технікум на спеціальність «Товарознавство продовольчих товарів». Це був свідомий вибір, оскільки трудова діяльність моїх батьків на той час була пов’язана зі споживчою кооперацією. Батько, Буренко Михайло Михайлович пропрацював у споживчий кооперації на керівних посадах більше 20 років, мати, Буренко Любов Андріївна пропрацювала у споживчий кооперації більше 30 років, спочатку викладачем у Черкаському кооперативному технікумі, а потім – завідуючою відділенням цього навчального закладу. На заслужений відпочинок мої батьки вийшли ветеранами праці.

У 1984 році закінчила з відзнакою кооперативний технікум й була прийнята на роботу – лаборантом. З цього моменту розпочалася моя трудова біографія у споживчій кооперації. Завжди із вдячністю буду згадувати своїх перших наставників – класного керівника Петренко Ганну Іванівну, викладачів Присяжну Надію Іванівну, Голякову Віру Павлівну. Саме ці люди допомогли вникнути в суть кооперативної системи, привили інтерес до обраної спеціальності, не шкодували знань та досвіду для формування моєї професійної спрямованості. І найголовніше, вони на самому початку мого трудового шляху вселили впевненість у власних силах і навчили брати на себе відповідальність. Завдяки викладачам кооперативного технікуму я усвідомила, що в житті головне – правильно знайти своє місце. обрати любиму справу, адже  від того залежить подальший кар’єрний ріст, задоволення від роботи, загальне визнання.

У 1993 році закінчила Полтавській кооперативний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в торгівлі та громадському харчуванні» і здобула кваліфікацію економіста-організатора. Після закінчення вищого навчального закладу системи споживчої кооперації була переведена на посаду викладача технікуму, яку займаю і зараз.

За ці роки багато чого зроблено і змінено, бо так вимагало реальне життя. Необхідність підготовки фахівців банківського напряму надало поштовх до закінчення у 1999 році Київського національного економічного університету, за спеціальністю «Банківська справа» і здобуття кваліфікації магістра ділового адміністрування. Захистила магістерську дисертацію на тему «Етапи процесу кредитування».

Оскільки викладач в усі часи був людиною, яка не тільки передає інформацію, але й впливає на людей змістом і силою слова, вирішила вдосконалити свої надбання та отримати оцінку своєї професійної придатності. У 2005 році з відзнакою закінчила педагогічний факультет Полтавського університету споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійне навчання» й отримала кваліфікацію викладача спеціальних дисциплін за фахом «Фінанси».

Здобувши достатньо високій рівень фахової освіти, я зрозуміла, що на цьому зупинятися не можна. Як викладач, я повинна не тільки бути організатором, оратором, аналітиком, психологом, мати високий рівень інтелекту та професійні знання, а й здійснювати індивідуальний підхід до студентів. Тому традиційно своїми основними завданнями вважаю згуртування колективу студентської групи; надання допомоги студентам адаптуватися до умов навчання та майбутньої професійної діяльності; формування ділової атмосфери у навчанні, яка стимулює студентів до самостійного, вільного міркування, пошуку істини, творчого прийняття рішень.

Для виконання цих завдань я використовую різні форми співпраці зі студентами:

-     організовую щорічні екскурсії до Національного банку України;

-     приймаю участь у організації зустрічей з практичними працівниками споживчої кооперації, банківських установ, податкових органів під час проведення Тижнів циклової комісії;

-      надаю допомогу у навчально-дослідній роботі студентів під час проходження технологічної практики та виконанні курсових проектів за фахом "Фінанси і кредит".

Впродовж своєї педагогічної діяльності виконала різноманітну методичну роботу. Створила повний комплекс методичного забезпечення з дисциплін Фінанси підприємств, Гроші та кредит, Банківські операції, Податкова система, Фінансова звітність, Бюджетна система.

Неодноразово залучалась до розробки програм за фаховими дисциплінами за завданням НМЦ "Укоопосвіта" із спеціальностей "Банківська справа" та "Фінанси і кредит". Протягом багатьох років я є діючим членом секції обліково-фінансових дисциплін НМЦ Укоопспілки. Робота в секції сприяє моєму професійного зростанню, спонукає до самовдосконалення, розвиває креативне мислення, вимагає високого рівня самоорганізації.

Життя не стоїть на місці й я не можу зупинитися на досягнутому у своїй професійної діяльності. Тому, щоденна кропітка праця в мережі Інтернет та з нормативними матеріалами уряду та системи споживчої кооперації стала для мене необхідністю.

Роки праці на посаді викладача підтвердили, що для сучасного педагога є характерними захопленість справою, відповідальність за долю студентів, колег, власну долю, що навіть зростання труднощів не може змінити його ставлення до професійної діяльності.