В 2000 році збулася  моя мрія – я вступила до Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу (який працював на освітянській ниві вже майже 80 років!) – під керівництвом вмілого та досвідченого директора – М.П. Зажирка на спеціальність «Товарознавство в митній справі», який незабаром полюбила всією душею, - поділилася Інна Ляшевська.

         Тут провела два найяскравіші, найнезабутніші, найцікавіші роки свого життя. По закінченню коледжу отримала диплом — молодшого спеціаліста - товарознавця-комерсанта. Після закінчення навчання почала працювати в коледжі лаборантом. І в той же час продовжувала отримувати вищу освіту заочно у ВНЗ ІV рівня акредитації,  це: Міжрегіональна Академія управління персоналом по спеціальності «Торговельний менеджмент».

Після закінчення академії розпочала діяльність у своєму рідному коледжі у ролі викладача, щоб поділитися своїми знаннями та досвідом із вчорашніми учнями, котрі сьогодні носять горде звання — студенти. Тут І.В. Ляшевська працює вже 11 років, і пишається цим.

— Нині вона викла­дає такі дисципліни: організація і технологія торговельних процесів, електронна комерція, обладнання підприємств торгівлі, торговельна реклама; керує практиками навчальними та технологічними.

Викладач володіє методикою викладання, заняття проводить на достатньо професійному рівні, прищеплює студентам вміння самостійно опановувати навчальний матеріал, творчо підходити до своєї майбутньої професії.

Застосовує активні форми і методи навчання, такі, як проблемне навчання, рішення торговельних ситуацій, самостійна робота з діючими законодавчо-нормативними документами, імітація ділових ігор, проведення занять на виробництві тощо.

Постійно працює над створенням навчально-методичних комплексів з дисциплін, що викладає, методична робота викладача відповідає методичним проблемам коледжу, циклової комісії.

Упродовж  років підготувала мето­дичні розробки на теми: «Засоби вимірювальної техніки» з дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі»,  «Засвоєння основних операцій та особливості підготовки до продажу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів» з дисципліни «Навчальна практика в навчальному магазині».

Рівень своєї професійної компетентності вдоско­налює зокрема й беручи участь у засіданнях педа­гогічної ради, циклової комісії.

На науково-практичній конференції  виступала з доповіддю на тему: «Виховні заходи, як інструмент формування активної життєвої позиції студента».

Постійно вивчає досвід своїх колег — кращих ви­кладачів коледжу з метою впровадження у навчаль­ний процес інтерактивних методів навчання у системі особистісно зорієнтовано­го навчання. А у нашому коледжі, повірте, є у кого вчитися.

В 2008 та 2011 роках підвищила свою кваліфікацію на курсах при Полтавському університеті споживчої кооперації України.

В 2011 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Ляшевська І.В. є куратором групи. Багато працює зі студентами, організовує цікаві пізнавальні виховні заходи, бесіди, заохочує студентів до участі в загальноколежанських заходах, направляє на успішне навчання.

Як куратор групи зосереджує власні зусилля на те, щоб згуртувати студентський колектив, зробити так, щоб «погоду» в групі робили саме «небайдужі», кращі студенти, з потенційними якостями лідерів.

Вивчення та виховання студентського колективу здійснює впродовж всього терміну навчання, шляхом відвідування занять в групі, тобто спостереження за кожним студентом під час занять, відвідування студентів у гуртожитку для виявлення умов проживання.

Не буває такого дня, щоб  Інна Василівна Ляшевська не зайшла в групу, не поцікавилась настроєм студентів. Вона встигає з ними поспілкуватися, інформувати студентів щодо навчально-виховного процесу. Прагне максимально присвятити їм себе: повідомляє про всі заходи, які відбуваються в коледжі, на відділенні.

Постійно проводить бесіди, виховні години, які стосуються питань поваги, культури, взаєморозуміння.

Упродовж багатьох років в І.В. Ляшевської вже стало доброю традицією щорічно організовувати цікаві відкриті виховні заходи: родинне свято «Шануй отця свого і матір свою і добре тобі буде, і довго житимеш на землі», «Покрова до вінця веде», «Добротою себе вимірюй», «Ярмарок українських звичаїв і традицій», «Українські вишиванки-наче райдуги світанки».

Студенти про неї говорять: «Наша людина». Інна Василівна сама залишила студентську лаву не так давно, тож тримаєть­ся з ними просто, щиро, як старша сестра, завжди готова до­помогти словом і ділом. До неї нерідко звертаються за пора­дою, тому що вона випромінює добро. І найголовніше в ній цінують і поважають професіонала високого рівня.

— Нам з нею завжди цікаво, — го­ворить студентка товарознавець-комерсант у митній справі. — Інна Василівна вміє слухати, вести діалог, поважає чужу думку, вона хороший психолог. Крім того, ми довіряємо їй свої секрети й таємниці. Вона ж віддає нам майже увесь вільний час. Саме так, я думаю, має виглядати і поводитися сучасний викладач.

І.В.Ляшевська: "Коледж – мій другий дім” – такими словами може підсумувати свій життєвий шлях та викладацьку роботу в ньому. Трудове життя повністю пов’язане із споживчою кооперацією. Властиві кооператорам працьовитість і душевність, щире прагнення допомогти найбільш соціально незахищеному населенню глибинки нашої країни – заслуговують пошани!

 У нас дружний колектив, в якому ми завжди зустрічаємо взаєморозуміння і підтримку. Мені подобається працювати як викладачем, так і класним керівником. Разом з Вами молюся і дякую Богу за те, що ми маємо можливість займатися тією справою, яка необхідна людям, подобається і приносить душевне задоволення.