Методична робота

Методична робота у коледжі – це багатогранний і творчий процес. Вона як діамант – має різні грані, що по-різному сяють.

Методична робота, яка базується на досягненнях науки, передовому досвіді, інноваційних технологіях навчально-виховного процесу, впливає на підвищення педагогічної майстерності викладачів, розвиток їх творчого потенціалу, зростання рівня їх професіоналізму, а також на рівень освіченості та виховання студентів. Шлях до творчості лежить через розвиток наукової й методичної діяльності педагога.

Педагогічний колектив Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу Полтавського університету економіки і торгівлі має високий науково-методичний потенціал і успішно втілює інноваційні методи навчання в життя.

Методична робота в коледжі — це цілісна система взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці майбутніх фахівців. Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей викладачів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає викладача й сьогоднішній студент — розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника.

Отже, нині необхідно формувати тип викладача-новатора, справжнього фахівця.

В навчальному закладі склалась відповідна структура науково-методичної роботи:

 • Педагогічна рада.
 • Предметні циклові комісії.
 • Школа викладача-початківця.
 • Творчі групи.
 • Школа педагогічної майстерності.
 • Семінари-практикуми.
 • Тижні предметних циклових комісій.
 • Розширені засідання предметних циклових комісій.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація генеральної навчально-методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив коледжу: «Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з метою його фахової самореалізації».

Практичний аспект роботи над головною навчально-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на відкритих заняттях та виховних заходах; тематичних педрадах; презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами, які атестуються, та студентами.

Повсякденна робота методичного кабінету – це:

 • робота з головами циклових комісій щодо виконання запланованих заходів;
 • робота з викладачами з питань організації навчально-виховної роботи зі студентами та обговорення методик проведення занять;
 • робота з кураторами груп щодо організації та проведення виховних заходів тощо.

Методичний кабінет - це осередок творчої думки викладача, основна мета якого - створення умов для розвитку та вдосконалення творчого потенціалу викладачів та студентів.

Результати такої роботи оформлені у:

 • методичні розробки проведення відкритих занять;
 • сценарії проведення виховних заходів;
 • методичні матеріали проведення вікторин, конкурсів, конференцій;
 • випуск методичних бюлетенів тощо.

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформлюється в інформаційно-методичних вісниках:

 • «З досвіду роботи предметних циклових комісій»;
 • «В дзеркалі навчально-методичної проблеми»;
 • «З педагогічної скриньки викладача» тощо.

Вся інформація методичного кабінету систематизована та узагальнена в наступних теках:

 • Атестація - крок до майстерності.
 • На допомогу викладачам-початківцям.
 • Викладачі-майстри педагогічної ниви.
 • Панорама творчих занять.
 • Ініціатива. Творчість. Пошук.
 • Основні документи з питань організації навчально-виховного процесу у філії та інші.

Крім того, методичний кабінет має багато відеоматеріалів кращих занять викладачів Вищих навчальних закладів Укоопспілки І-ІІ рівня акредитації, які брали участь у конкурсі «Кращий викладач року».