Бібліотека коледжу є осередком інтелектуальної культури

Електронний читальний зал був створений у 2004 році. Для цього залу програмістами була створена база даних «Електронна бібліотека навчальних матеріалів ЧКЕПК», яка містить перелік робіт викладачів нашого коледжу з усіх спеціальностей.

Ця програма встановлена на базовому комп’ютері і містить електронні варіанти лекцій, планів семінарських занять, завдань та методичні рекомендації тем, що винесені на самостійне опрацювання, питань для заліків та екзаменів, контрольних робіт для заочного відділення, методичні розробки та електронні підручники з дисциплін «Вища математика» та «Інформатика», розроблені викладачами нашого коледжу.

Розроблений каталог матеріалів викладачів, які надали електронні копії своїх матеріалів, який постійно поповнюється. Цими розробками користуються студенти як денного так і заочного відділень.

Електронний читальний зал використовується для роботи студентів, як на заняттях так і в позаурочний час. Готуючись до занять, студенти використовують навчально-методичну та матеріальну базу.

Протягом навчального року систематично поповнюється база даних ЕЧЗ новими надходженнями, а саме електронними розробками викладачів нашого коледжу та підручниками затвердженими Міністерством освіти і науки України для студентів, які навчаються на І курсі на базі базової середньої освіти (9 класів).

Відвідавши електронний читальний зал студенти за допомогою зовнішніх носіїв інформації мають змогу скопіювати необхідну інформацію та працювати у будь-який час у зручних для себе умовах з вільним доступом до мережі Інтернет.