Вимога часу – максимально зблизити теорію і практику. Практика – є  обов’язковим і невід’ємним елементом навчального процесу. Зв'язок теорії і практики складний і різнобічний. Виконуючи практичні завдання перед вивченням теоретичного матеріалу, студенти переконуються в необхідності оволодіння певними знаннями, без яких неможливо вирішити поставлені завдання. Одним з пріоритетів ефективної організації навчального процесу спеціальності «Товарознавства та комерційна діяльність» є організація практичної підготовки студентів. З цією метою укладено договори про співробітництво з базами практики – провідними торговельними підприємствами і організаціями Черкаської області.

   Навчальний план спеціальності передбачає належну практичну підготовку шляхом проходження практик: (вступ до фаху, навчальна практика в навчальних магазинах, навчальна практика з обладнання підприємств торгівлі, навчальна практика в діючих торговельних підприємствах  та технологічної практики).  За цей час студенти набувають основних професійних навичок, що сприяє їх становленню як майбутньому фахівцю з комерційної діяльності та митної справи. Студенти, які добре зарекомендували себе під час проходження практики, мають змогу подальшого працевлаштування на тому підприємстві або організації, де відбувалося проходження практики.

   Базами діючої навчальної та технологічної  практики є кращі та сучасні торговельні підприємства з широким асортиментом товарів, новим обладнанням та різними формами продажу товарів, на яких створені усі умови правил охорони праці, виробничої санітарії та гігієни, які дають змогу студентам відпрацювати елементи торгово-технологічного процесу і навчальну програму.

   Практика забезпечує студентів професійно-спрямованими знаннями, уміннями та навичками, надає досвіду роботи в практичному середовищі і є першим кроком до успішного працевлаштування.

   Майбутні товарознавці-комерсанти вчаться працювати і розвивати комунікативну сторону  своєї особистості в наступних сучасних торговельних підприємствах:

- у супермаркетах «Делікат», «Сільпо», «Юго-Запад»;

- гіпермаркеті «Епіцентр К»;

- Черкаське РАЙСТ;

- Черкаська міжрайбаза;

   Цього року студенти 2 курсу під час проходження практики «Вступ до фаху» викладачами циклової комісії відвідали гіпермаркет «Епіцентр К», попередньо була домовленість з адміністрацією, яка нам пішла на зустріч, адже саме ця практика розкриває сутність майбутньої професії, з боку адміністрації з нами зустрілися провідні спеціалісти служба безпеки, зав. секціями, відділами, маркетолог, менеджери з продажів, по кадрах та провели цікаву екскурсію на самому підприємстві (розповіли історію створення, показали структуру роботи підприємства, тощо), після чого студенти оформили звіти про свою майбутню професію, де описали своє бачення, доречно було б відмітити, що саме така зустріч дає можливість добре зрозуміти сутність майбутньої професії.

   Також, студенти 3 курсу Тк-31 Тм -31 групи  розпочали проходження навчальної практики в діючому магазині «Епіцентр К».

   Практика в будівельно - господарському гіпермаркеті «Епіцентр» - є цікавою, оскільки студенти безпосередньо беруть участь в проходженні усього торговельного - технологічного процесу (від приймання товарів до реалізації їх кінцевому споживачеві).

Переваги проходження практики в гіпермаркеті «Епіцентр К»:

  • студентів беруть на прктику без оформлення санітарної книжки;
  • надають практикантам фірмовий робочий одяг;
  • безкоштовно кормлять практикантів, так як і своїх працівників.

   Молоді, енергійні юнаки та дівчата за сумлінне ставлення до роботи неодноразово отримували подяку від покупців та збоку адміністрації. Студенти, які випустилися в цьому році,  під час проходження навчальної та виробничої практики показали себе з професійної точки зору  і їм запропонували відразу ж місце роботи.

   Влітку адміністрація гіпермаркету «Епіцентр» запросили нас на практику, це говорить про те, що ми готуємо кращі кадри товарознавців комерсантів.

   Батьки студентів не одноразово говорили слова подяки за практику, і студентам також дуже подобається проходити практику в сучасних торговельних підприємствах.

   Практичні ж навички можна освоїти, тільки «доторкнувшись» до майбутньої професії.

   Також ми плануємо попросити, щоб скласти договора з базами практики з урахуванням проведення практичних занять з дисциплін: Товарознавства, Організації торговельних процесів, Комерційної діяльності, Торговельної реклами - надали нам можливість проводити один раз хоча б на місяць, практичні заняття.викладачами на цих базах

   Проводити конференції за підсумками проходження практики студентами коледжу із залученням безпосередніх керівників практики від підприємств, організацій, установ.

   Результати організації практичного навчання очевидні, але ж не потрібно зупинятися на досягнутому, рухатися в перед і в перспективі досягнути, що після закінчення практики 100% випускників отримали запрошення на працевлаштування.

   Отже, організація практичного навчання відповідає сучасним вимогам і готує молодших спеціалістів «Товарознавців та комерційної діяльності», які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку.