Правила прийому до

Філії  "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж"

Вищого навчально закладу Укоопспілки

"Полтавський університет економіки і торгівлі"

у 2019 році