Правила прийому

до Філії  "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж"

Вищого навчально закладу Укоопспілки

"Полтавський університет економіки і торгівлі"

у 2020 році