Правила прийому

до Філії  "Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж"

Вищого навчально закладу Укоопспілки

"Полтавський університет економіки і торгівлі"

(Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж

Вищого навчально закладу Укоопспілки

"Полтавський університет економіки і торгівлі")

у 2021 році