Правила прийому

до Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу

Вищого навчально закладу Укоопспілки

"Полтавський університет економіки і торгівлі"

у 2022році