Право

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма: Право
Галузь знань: 08 Право

Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з права
Форма навчання:  денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна) та 11-ти класів

Термін навчання:

на базі 9-ти класів – 4 роки;

на базі 11-ти класів – 3 роки;

на базі вищої освіти - 2 роки (скорочений термін).

Юрист (фаховий молодший бакалавр) –  це фахівець з тлумачення і застосування законів, забезпечення законності в діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій різних форм власності, посадових осіб і громадян, розкриття і встановленню фактів правопорушень, визначення міри відповідальності та покарання винних, надання населенню юридичної допомоги. 

Правознавець – це важливий спеціаліст в умовах побудови сучасної правової держави та громадянського суспільства, це фахівець підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики. Юрист розробляє документи юридичного характеру, укладає договори, здійснює керівництво правовою роботою на підприємстві, веде кадрову роботу, надає допомогу в укладанні та виконанні господарських договорів, захищає порушені права та свободи фізичних та юридичних осіб.

Юридичні науки – одні з найстаріших в світі, перші системні відомості про державу та право викладені ще в працях визначних мислителів Стародавньої Греції та Риму. З тих часів часу юридична наука має велике значення в житті суспільства, що проявляється в її функціях, тобто основних напрямках впливу на суспільне життя. В наш час професія юриста набула не абиякого значення. Саме юриспруденція є єдиною з домінуючих частин становлення держави. На варті порядку, правди та законності стоять саме юристи – люди всебічно освідченні в основах та галузях юридичної науки, законах, нормативних актах, тощо.

Майбутні юристи вивчають всі галузі права: конституційне право, адміністративне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, трудове право, право соціального забезпечення, кримінальне право та кримінальний процес, фінансове право, аграрне та екологічне право, міжнародне та митне право та інші.

Ви будете знати:

 • основні положення конституційного устрою України;
 • основи політичної, економічної і соціальної системи суспільства, устрою і функціонування державної влади;
 • основні проблеми історії держави і права України, різні наукові методи, дослідження і тлумачення правових документів;
 • категорії і закони формальної логіки;
 • систему права і систему законодавства України.

Ви будете уміти:

 • давати правильну правову кваліфікацію подіям або вчинкам;
 • вести дискусії;
 • самостійно аналізувати конкретні норми права;
 • користуватися джерелами поточного законодавства;
 • орієнтуватися в проблемах підприємництва і ринкових відносин.

Ви зможете працювати в:

 • в органах юстиції;

 • апеляційних та господарських судах,

 • органах РАЦСу,

 • органах внутрішніх справ,

 • апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування,

 • юридичних та кадрових службах підприємств, установ та організацій всіх форм власності та господарювання.

Фаховий молодший бакалавр з права здатний виконувати роботи за професією, назва якої відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій»:

 

3151 Інспектори з безпеки та якості

3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів

343 Технічні фахівці в галузі управління

3431 Секретарі адміністративних органів

3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники

3435 Організатори діловодства

3436 Помічники керівників

345 Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання

3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи

3451 Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання

 

3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби

41 Службовці, пов'язані з інформацією

411 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури

4111 Офісний службовець (друкування)

4112 Оператор комп'ютерного набору

4113 Оператори із збору даних

4114 Офісний службовець (документознавство)

4115 Секретар

4222 Офіс-адміністратор, Службовці з інформування (довідок), Офісний службовець (інформація)

516 Працівники служб, що надають захисні послуги

5162 Поліцейські (молодший склад)

5163 Працівники кримінально-виконавчої служби

5169 Працівники захисних та охоронних служб

Правознавство - це...

 • можливість отримати престижну роботу;
 • можливість самореалізації в улюбленій справі та кар’єрний ріст;
 • прийняття правових рішень і здійснення юридичних дій;
 • захист своїх прав та інтересів у суспільстві;
 • формування високої правової культури громадянина;
 • гідний життєвий рівень людини і громадянина.
Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Оператор комп'ютерного набору.