Право

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма: Право
Галузь знань:   08 Право
Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з права

Форма навчання:  денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна) та 11-ти класів

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 4 роки, на базі 11-ти класів – 3 роки, на базі вищої освіти - 2 роки (скорочений термін).

        Юрист (фаховий молодший бакалавр) – це фахівець з тлумачення і застосування законів, забезпечення законності в діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій різних форм власності, посадових осіб і громадян, розкриття і встановленню фактів правопорушень, визначення міри відповідальності та покарання винних, надання населенню юридичної допомоги. 

       Правознавець – це важливий спеціаліст в умовах побудови сучасної правової держави та громадянського суспільства, це фахівець підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики. Юрист розробляє документи юридичного характеру, укладає договори, здійснює керівництво правовою роботою на підприємстві, веде кадрову роботу, надає допомогу в укладанні та виконанні господарських договорів, захищає порушені права та свободи фізичних та юридичних осіб.

       Юридичні науки – одні з найстаріших в світі, перші системні відомості про державу та право викладені ще в працях визначних мислителів Стародавньої Греції та Риму. З тих часів часу юридична наука має велике значення в житті суспільства, що проявляється в її функціях, тобто основних напрямках впливу на суспільне життя. В наш час професія юриста набула не абиякого значення. Саме юриспруденція є єдиною з домінуючих частин становлення держави. На варті порядку, правди та законності стоять саме юристи – люди всебічно освідченні в основах та галузях юридичної науки, законах, нормативних актах, тощо.

         Майбутні юристи вивчають всі галузі права: конституційне право, адміністративне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, трудове право, право соціального забезпечення, кримінальне право та кримінальний процес, фінансове право, аграрне та екологічне право, міжнародне та митне право та інші.

Ви будете знати:

 • основні положення конституційного устрою України;
 • основи політичної, економічної і соціальної системи суспільства, устрою і функціонування державної влади;
 • основні проблеми історії держави і права України, різні наукові методи, дослідження і тлумачення правових документів;
 • категорії і закони формальної логіки;
 • систему права і систему законодавства України.

Ви будете уміти:

 • давати правильну правову кваліфікацію подіям або вчинкам;
 • вести дискусії;
 • самостійно аналізувати конкретні норми права;
 • користуватися джерелами поточного законодавства;
 • орієнтуватися в проблемах підприємництва і ринкових відносин.

Ви зможете працювати в:

 • в органах юстиції;

 • апеляційних та господарських судах,

 • органах РАЦСу,

 • органах внутрішніх справ,

 • апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування,

 • юридичних та кадрових службах підприємств, установ та організацій всіх форм власності та господарювання.

Ви зможете працювати на посаді:

 • в органах правосуддя – секретаря, секретаря судового засідання, судового виконавця, спеціаліста І та ІІ категорії господарського суду, завідувача канцелярією районного, міського, обласного суду,  розпорядника суду;
 • в органах самоврядування і виконавчої влади – секретар сільської та селищної Рад народних депутатів, інспектора приймальних, загальних і інших відділів виконавчих комітетів Рад народних депутатів, секретаря-референта;
 • в установах юстиції – спеціаліст І та ІІ категорії органів РАЦСу, консультанта нотаріальної контори, відповідального секретаря, керуючого справами президії  колегії адвокатів, кодифікатора, архіваріуса.
 • в органах внутрішніх справ і митного контролю – дізнавальника, молодшого слідчого, інспектора митної служби ІІІ рангу, старшого інспектора з паспортної роботи.
 • в юридичній службі народного господарства – юрисконсульта, претензіоніста, інспектора по кадрах, секретаря-референта, завідувача канцелярією підприємств, установ, організацій.

Правознавство - це...

 • можливість отримати престижну роботу;
 • можливість самореалізації в улюбленій справі та кар’єрний ріст;
 • прийняття правових рішень і здійснення юридичних дій;
 • захист своїх прав та інтересів у суспільстві;
 • формування високої правової культури громадянина;
 • гідний життєвий рівень людини і громадянина.
Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Оператор комп'ютерного набору.