Готельно-ресторанна справа

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа
Галузь знань:   24 Сфера обслуговування
Освітній рівень: 
фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:  фаховий молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи
Форма навчання:  денна та заочна

Прийом на навчання на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання:

на базі 9-ти класів – 3 роки;

на базі 11-ти класів – 2 роки;

на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти  – 1 рік (скорочений термін).

Адміністратор головна фігура в управлінні обслуговуванням споживачів. Він організовує діяльність підлеглих працівників (контролює дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни), а також сам виконує певний обсяг виробничих функцій (здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створення для них комфортних умов, забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей, вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням, здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами, спілкується з керівництвом). Робота вимагає ініціативи, організаторських здібностей, ввічливості, доброзичливості, схильності до підприємницької діяльності, знань у сфері ресторанного бізнесу.

Якщо ви бажаєте зробити кар’єру в ресторанному бізнесі, завітайте до нас на спеціальність Готельно-ресторанна справа. Ви набудете професійних знань та вмінь і отримаєте диплом фахового молодшого бакалавра освітньо-кваліфікаційного рівня "Адміністратор (господар залу)".

Сьогодні без цієї посади не обходиться жодний заклад ресторанного господарства, тому що адміністратор - це повноцінний заступник директора ресторану, кафе чи бару, це людина, яка розуміє всі процеси роботи таких закладів.

Ви  будете знати:

• сучасні технології обслуговування в закладах ресторанного господарства,

• особливості обслуговування святкових заходів та бенкетів,  

• технологію приготування, оформлення та подачі страв,

•  барну справу,

•  методи управління,

•  іноземну мову  за професійним спрямуванням в межах розмовного мінімуму.

Ви будете вміти:

 • сервірувати стіл,

 • обслуговувати споживачів,

•  складати меню,

•  професійно спілкуватись з споживачами,

•  запобігати та ліквідовувати конфліктні ситуації,

•  дотримуватись правил  етикету,

•  організовувати і керувати роботою офіціантів, буфетників, касирів та інших працівників залу,

•  оцінювати результати діяльності закладу ресторанного господарства  та приймати рішення.

Ви зможете працювати:

•  у ресторані, барі, ресторані-барі;

•  у кафе, кав’ярні, кафе-пекарні, чайному салоні,  кафетерії;

•  у їдальні, буфеті;

• у компаніях, що здійснюють обслуговування споживачів в офісах, удома та в інших місцях.

Фаховий молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи може працювати в закладах ресторанного господарства різних форм власності на посадах:

  • адміністратора (господаря) залу;
  • фахівця ресторанного обслуговування;
  • офіціанта;
  •  бармена.
Наші студенти проходять практику в провідних закладах ресторанного господарства різних форм власності м.Черкаси. Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Бармен, Офіціант.