Тиждень бухгалтера-фінансиста
   Студентські роки посідають провідне місце в житті людини: обирається майбутня професія, завершується формування особистості. Саме тому виховна робота циклової комісії обліково-фінансових дисциплін орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення і збереження національної культури й природного середовища, підготовку національної інтелігенції.
   Викладачі циклової комісії творчо підходять до вибору форм виховних заходів, дбають про їх різноманітність, якість, актуальність.
     Головна мета виховної роботи є різнобічний розвиток особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця з відповідною професійною фінансовою освітою, високою культурою, якостями громадянина-патріота, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.
Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін сьогодні – це:
- колектив високопрофесійних викладачів, спрямованих на творчу діяльність;
- якісні освітні програми та технології навчання;
- сучасне матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
- дружня студентська родина.

    З метою адаптації студентів нового набору викладачами циклової комісії проводяться заходи щодо наступності поколінь, формуванню товариських відносин між студентами старших курсів і першокурсників, серед яких: зустрічі за круглим столом "Азбука спілкування", вечір знайомств, тематичні дискотеки, анкетування студентів нового набору "Я та мій імідж", духовні бесіди «Православні духовні цінності – крок у майбутнє», моніторинг соціально-психологічного клімату в групах.
   Студенти циклової комісії є активними учасниками народного фольклорно-етнографічного ансамблю театралізованої пісні «Березіль», брали участь у конкурсі художньої самодіяльності "Студентські перлини – тобі, Україно!", розважальних конкурсах «Лицар коледжу» та «Студентська красуня».
   Традиційним цікавим виховним заходом є тиждень бухгалтера-фінансиста, який проводиться щорічно з метою підвищення професійних та ділових навичок майбутніх фахівців, прищеплення їм уміння приймати самостійні рішення, відповідати за якість та ефективність власної праці.
   Студенти, що навчаються за фахом бухгалтера та фінансиста беруть активну участь у спартакіадах, турнірах, оздоровчих заходах, які проводяться у коледжі. А у конкурсах "Ритми та грація", конкурсі плакатів "За здоровий спосіб життя" неодноразово посідали перші місця. На міських та обласних змаганнях студенти також показують високі спортивні результати.

З метою формування майбутнього висококваліфікованого та конкурентоспроможного  фахівця, якій здатний адаптуватися в швидкоплинних умовах праці викладачами  циклової комісії проводяться заходи з професійно-трудового виховання студентів (екскурсії в НБУ та провідні банківські установи Черкащини, на виробничі та торгівельні підприємства міста).

"Фінанси– це мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії".