Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань:   07 Управління та адміністрування
Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Форма навчання: денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти – 1рік (скорочений термін).

         Торгівля є одним з найефективніших способів підтримки економічного розвитку будь-якої країни. В  економіці нашої країни торгівля є найбільш розповсюдженою сферою підприємницької діяльності, а фахівці даного напряму є найбільш затребувані на ринку праці. Обираючи професію товарознавця-комерсанта, ви обираєте гідне майбутнє та допоможете країні вийти на високий рівень економічного розвитку.

       Товарознавець це фахівець, який визначає відповідність матеріальних ресурсів державним стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, здійснює зв'язок між постачальниками та споживачами, забезпечує оперативний облік надходження та реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність виконання договірних зобов'язань, приймає участь в інвентаризації та вивчає причини утворення нестачі та надлишку товарів.

Ви будете знати:

 • асортимент, споживчі властивості та методи якісної оцінки товарів;
 • правила зберігання і транспортування  товарів;
 • засоби і методи регулювання взаємовідносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг;
 • правила приймання товарів за кількістю і якістю;
 • основи рекламної діяльності, маркетингу і менеджменту;
 • основи торговельного підприємництва;
 • іноземну мову за професійним спрямуванням.

Ви будете уміти:

 • використовувати нормативні документи;
 • формувати оптимальні асортименти продукції підприємства;
 • формувати попит на продукцію і послуги;
 • оцінювати якість  та ідентифікувати товари і тару;
 • встановлювати оптимальні форми і методи товаропостачання;
 • розробляти заходи щодо стимулювання збуту;
 • здійснювати рекламу підприємства, товарів і послуг;
 • укладати договори, угоди  та контракти на постачання  товарів;
 • маневрувати товарними ресурсами
 • вести складське господарство
 • надавати комплекс додаткових форм і методів обслуговування покупців,
 • використовувати  комп'ютерну техніку в процесі торговельної діяльності

Ви зможете працювати:

 • у сфері торгівлі;
 • у торговельно-посередницькій сфері;
 • у сфері виробництва;
 • в організаціях захисту прав споживачів;
 • в органах експертизи товарів.

Ви можете працювати на посаді:

- товарознавця;

- комерційного агента;

- торговельного агента;

-  інспектора-товарознавця;

- агента зі збуту виробленої продукції
- агента-експедитора;
- брокера, комівояжера, промоутера, мерчандайзера;
- керуючого магазином, завідувача секцією (відділом) магазину;
- комірника.

 За час навчання студенти оволодіють знаннями з: 

- товарознавства;
- експертизи та ідентифікації товарів;
- організації торгівлі;
- комерційної діяльності;
- економіки;
- фінансів;
- маркетингу;
- менеджменту;
- сертифікації товарів та послуг;
- підприємницької та біржової діяльності;
- організації зовнішньої торгівлі;
- бухгалтерського обліку.
           Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Продавець.