Підприємництво та торгівля

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма:  Підприємництво та торгівля
Галузь знань:   07 Управління та адміністрування

Освітній рівень:
фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі
Форма навчання: денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти – 1рік (скорочений термін).

Торгівля є одним з найефективніших способів підтримки економічного розвитку будь-якої країни. В  економіці нашої країни торгівля є найбільш розповсюдженою сферою підприємницької діяльності, а фахівці даного напряму є найбільш затребувані на ринку праці. Обираючи професію товарознавця-комерсанта, ви обираєте гідне майбутнє та допоможете країні вийти на високий рівень економічного розвитку.

Товарознавець це фахівець, який визначає відповідність матеріальних ресурсів державним стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, здійснює зв'язок між постачальниками та споживачами, забезпечує оперативний облік надходження та реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність виконання договірних зобов'язань, приймає участь в інвентаризації та вивчає причини утворення нестачі та надлишку товарів.

Ви будете знати:

 • асортимент, споживчі властивості та методи якісної оцінки товарів;
 • правила зберігання і транспортування  товарів;
 • засоби і методи регулювання взаємовідносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг;
 • правила приймання товарів за кількістю і якістю;
 • основи рекламної діяльності, маркетингу і менеджменту;
 • основи торговельного підприємництва;
 • іноземну мову за професійним спрямуванням.

Ви будете уміти:

 • використовувати нормативні документи;
 • формувати оптимальні асортименти продукції підприємства;
 • формувати попит на продукцію і послуги;
 • оцінювати якість  та ідентифікувати товари і тару;
 • встановлювати оптимальні форми і методи товаропостачання;
 • розробляти заходи щодо стимулювання збуту;
 • здійснювати рекламу підприємства, товарів і послуг;
 • укладати договори, угоди  та контракти на постачання  товарів;
 • маневрувати товарними ресурсами
 • вести складське господарство
 • надавати комплекс додаткових форм і методів обслуговування покупців,
 • використовувати  комп'ютерну техніку в процесі торговельної діяльності

 

Фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі може працювати у сфері торгівлі на підприємствах різних форм власності, на підприємствах, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю на посадах:

 • Товарознавець;
 • Завідувач секції;
 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • Завідувач відділу (самостійного);
 • Фахівець з біржових операцій;
 • Агент комерційний;
 • Агент торговельний;
 • Комівояжер;
 • Організатор з постачання;
 • Організатор зі збуту;
 • Торговельний брокер (маклер);
 • Експедитор транспортний.

За час навчання студенти оволодіють знаннями з: 

- товарознавства;
- експертизи та ідентифікації товарів;
- організації торгівлі;
- комерційної діяльності;
- економіки;
- фінансів;
- маркетингу;
- менеджменту;
- сертифікації товарів та послуг;
- підприємницької та біржової діяльності;
- організації зовнішньої торгівлі;
- бухгалтерського обліку.
Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Продавець.