Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

(Товарознавство та комерційна діяльність)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань:   07 Управління та адміністрування
Освітній рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація: Товарознавець-комерсант
Форма навчання: денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти – 1рік

         Торгівля є одним з найефективніших способів підтримки економічного розвитку будь-якої країни. В  економіці нашої країни торгівля є найбільш розповсюдженою сферою підприємницької діяльності, а фахівці даного напряму є найбільш затребувані на ринку праці. Обираючи професію товарознавця-комерсанта, ви обираєте гідне майбутнє та допоможете країні вийти на високий рівень економічного розвитку.

       Товарознавець-комерсант це фахівець, який визначає відповідність матеріальних ресурсів державним стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, здійснює зв'язок між постачальниками та споживачами, забезпечує оперативний облік надходження та реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність виконання договірних зобов'язань, приймає участь в інвентаризації та вивчає причини утворення нестачі та надлишку товарів.

Ви будете знати:

 • асортимент, споживчі властивості та методи якісної оцінки товарів;
 • правила зберігання і транспортування  товарів;
 • засоби і методи регулювання взаємовідносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг;
 • правила приймання товарів за кількістю і якістю;
 • основи рекламної діяльності, маркетингу і менеджменту;
 • основи торговельного підприємництва;
 • іноземну мову за професійним спрямуванням.

Ви будете уміти:

 • використовувати нормативні документи;
 • формувати оптимальні асортименти продукції підприємства;
 • формувати попит на продукцію і послуги;
 • оцінювати якість  та ідентифікувати товари і тару;
 • встановлювати оптимальні форми і методи товаропостачання;
 • розробляти заходи щодо стимулювання збуту;
 • здійснювати рекламу підприємства, товарів і послуг;
 • укладати договори, угоди  та контракти на постачання  товарів;
 • маневрувати товарними ресурсами
 • вести складське господарство
 • надавати комплекс додаткових форм і методів обслуговування покупців,
 • використовувати  комп'ютерну техніку в процесі торговельної діяльності

Ви зможете працювати:

 • у сфері торгівлі;
 • у торговельно-посередницькій сфері;
 • у сфері виробництва;
 • в організаціях захисту прав споживачів;
 • в органах експертизи товарів.

Ви можете працювати на посаді:

- товарознавця;

- комерційного агента;

- торговельного агента;

-  інспектора-товарознавця;

- агента зі збуту виробленої продукції
- агента-експедитора;
- брокера, комівояжера, промоутера, мерчандайзера;
- керуючого магазином, завідувача секцією (відділом) магазину;
- комірника.

 За час навчання студенти оволодіють знаннями з: 

- товарознавства;
- експертизи та ідентифікації товарів;
- організації торгівлі;
- комерційної діяльності;
- економіки;
- фінансів;
- маркетингу;
- менеджменту;
- сертифікації товарів та послуг;
- підприємницької та біржової діяльності;
- організації зовнішньої торгівлі;
- бухгалтерського обліку.
           Крім цього, студенти спеціальності Товарознавство та комерційна діяльність отримують робітничу професію Продавець.