Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізіція: Товарознавство в митній справі

Освітня програма (Спеціальність): 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація: Товарознавство в митній справі
Галузь знань:    07 Управління та адміністрування
Освітній рівень:
фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: 3419 товарознавець
Форма навчання: денна та заочна
 
Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти
 
Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти – 1 рік.
 
           Майбутні товарознавці митної справи одержують організаційно-управлінську та економічну підготовку. На сучасному ринку примножуються експортно-імпортні операції. А це означає, що потрібні фахівці зі знанням споживчих товарів,  розпізнавання їх походження за сировинним складом і способом обробки, визначення коду за УКТЗЕД, дотримання правил зберігання на митних складах, визначення митної вартості товарів, нараховування мита та митних платежів.
         Товарознавці-комерсанти митної справи вміють застосовувати закони і законодавчі акти України, використовувати засоби митно-тарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України, застосовують сучасну контролюючу техніку і методи митного контролю,  кваліфіковано здійснюють експертизу якості і вартості вітчизняних і імпортних товарів (продукції).
Ви будете знати:
 • порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;
 • митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням податків і зборів;
 • процедури митного контролю та оформлення;
 • засоби і методи боротьби з контрабандою та порушенням митних правил;
 • асортимент, споживчі властивості і методи якісної оцінки товарів;
 • системи класифікації та кодування товарів;
 • форми декларування експорту та імпорту товарів;
 • правила зберігання товарів на складах;
 • методи ідентифікації  і способи виявлення фальсифікованих товарів;
 • засоби і методи регулювання взаємовідносин між покупцями і постачальниками;
 • іноземну мову за професійним спрямуванням.

Ви будете уміти:

 • використовувати нормативні документи; оформлювати митні документи;
 • здійснювати перевірку правильності заповнення перевізних і супроводжувальних документів;
 • здійснювати контроль за дотриманням правил зберігання товарів, що перебувають під митним контролем;
 • нараховувати митні платежі та збори;
 • оцінювати якість  та ідентифікувати товари і тару;
 • укладати договори, угоди  та контракти на постачання  товарів;
 • здійснювати контроль за виконанням зобов’язань зовнішньо-торговельного контрактів, угод, оформленням митних декларацій;
 • використовувати  комп'ютерну техніку в процесі торговельної діяльності.

Ви зможете працювати:

 • в органах митної служби;
 • у сфері торгівлі;
 • у торговельно-посередницькій сфері;
 • у сфері виробництва;
 • в організаціях захисту прав споживачів;
 • в органах експертизи товарів

Ви можете працювати на посаді:

 • митного брокера; митного декларанта;
 • інспектора-товарознавця;
 • агентом з митного оформлення та передачі вантажів та товарів;
 • інспектора митної служби та митного контролю;
 • завідувача складом;
 • торгового агента; біржового агента;
 • агента з торгівлі нерухомістю; агента-експедитором;
 • комівояжера;
 • менеджера з продажу; менеджера з Інтернет-продажу;
 • експерта з контролю якості в органах експертизи товарів.
            За час навчання студенти оволодіють знаннями з комерційної діяльності, маркетингу, основ бізнесу, бухгалтерського обліку, менеджменту,  економіки торгівлі, фінансів, товарознавства, комп'ютерних технологій в митній справі, основ митної справи, митних платежів та правові засади митної справи, митного контролю та митного оформлення.
          Практичне навчання здійснюється на оптових, роздрібних та виробничих підприємствах різних форм власності, в митно-брокерських фірмах.
         Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Продавець.