Підприємництво та торгівля

Спеціалізіція: Товарознавство в митній справі

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля
Спеціалізація: Товарознавство в митній справі
Освітня програма:  Підприємництво та торгівля
Галузь знань:    07 Управління та адміністрування
Освітній рівень:
фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі
Форма навчання: денна та заочна
 
Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти
 
Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти – 1 рік (скорочений термін).

           Майбутні товарознавці митної справи одержують організаційно-управлінську та економічну підготовку. На сучасному ринку примножуються експортно-імпортні операції. А це означає, що потрібні фахівці зі знанням споживчих товарів,  розпізнавання їх походження за сировинним складом і способом обробки, визначення коду за УКТЗЕД, дотримання правил зберігання на митних складах, визначення митної вартості товарів, нараховування мита та митних платежів.
      Товарознавці-комерсанти митної справи вміють застосовувати закони і законодавчі акти України, використовувати засоби митно-тарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України, застосовують сучасну контролюючу техніку і методи митного контролю,  кваліфіковано здійснюють експертизу якості і вартості вітчизняних і імпортних товарів (продукції).
Ви будете знати:
 • порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;
 • митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням податків і зборів;
 • процедури митного контролю та оформлення;
 • засоби і методи боротьби з контрабандою та порушенням митних правил;
 • асортимент, споживчі властивості і методи якісної оцінки товарів;
 • системи класифікації та кодування товарів;
 • форми декларування експорту та імпорту товарів;
 • правила зберігання товарів на складах;
 • методи ідентифікації  і способи виявлення фальсифікованих товарів;
 • засоби і методи регулювання взаємовідносин між покупцями і постачальниками;
 • іноземну мову за професійним спрямуванням.

Ви будете уміти:

 • використовувати нормативні документи; оформлювати митні документи;
 • здійснювати перевірку правильності заповнення перевізних і супроводжувальних документів;
 • здійснювати контроль за дотриманням правил зберігання товарів, що перебувають під митним контролем;
 • нараховувати митні платежі та збори;
 • оцінювати якість  та ідентифікувати товари і тару;
 • укладати договори, угоди  та контракти на постачання  товарів;
 • здійснювати контроль за виконанням зобов’язань зовнішньо-торговельного контрактів, угод, оформленням митних декларацій;
 • використовувати  комп'ютерну техніку в процесі торговельної діяльності.

 

Фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі зі спеціалізацією товарознавець у митній справі може працювати в органах митної служби на посадах:

 • митного брокера;
 • декларанта;
 • інспектора-товарознавця;
 • агента з передачі вантажів на прикордонній станції;
 • у сфері торгівлі на підприємствах різних форм.
            За час навчання студенти оволодіють знаннями з комерційної діяльності, маркетингу, основ бізнесу, бухгалтерського обліку, менеджменту,  економіки торгівлі, фінансів, товарознавства, комп'ютерних технологій в митній справі, основ митної справи, митних платежів та правові засади митної справи, митного контролю та митного оформлення.
          Практичне навчання здійснюється на оптових, роздрібних та виробничих підприємствах різних форм власності, в митно-брокерських фірмах.
         Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничу професію Продавець.