Харчові технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітня програма: Харчові технології
Галузь знань:   18 Виробництво та технології
Освітній рівень:
фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

Форма навчання:  денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання:

на базі 9-ти класів – 3 роки 5 місяців;

на базі 11-ти класів – 2 роки 5 місяців;

на базі професійно-технічної освіти, вищої освіти  – 1 рік 5 місяців (скорочений термін).

Харчова промисловість та ресторанне господарство в Україні мають невідкладну потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні у стислі терміни вивести ресторанне господарство України на позиції розвинених країн Європи та світу. Враховуючи перспективи розвитку харчової промисловості, ресторанного господарства та туристичного бізнесу, потреба в фахівцях зі спеціальності «Харчові технології» з кожним роком буде зростає.

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій – це кваліфікований спеціаліст з технології харчування, який аналізує і контролює якість сировини, матеріалів, готової продукції, проводить необхідні технологічні розрахунки та оформлює технічну документацію, виявляє причини браку продукції, розробляє заходи щодо його запобігання і ліквідації, здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки.

Ви будете знати:

 • положення законодавства України: постанови, керівні, методичні та нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції; 
 • технологію виробництва харчової продукції та органолептичні методи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
 • сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід у професійній діяльності;
 • виробничий цикл підприємства;
 • принципи організації праці;
 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (попит споживача);
 • товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини; 
 • основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення бізнесу; 
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції на моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію та гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообігу.

 Ви будете вміти:

 • керувати виробничо-господарською діяльністю закладу харчування, спрямовувати її на забезпечення високої якості приготування страв та високого рівня обслуговування споживачів;
 • організовувати своєчасне постачання підприємства сировиною, напівфабрикатами, продовольчими товарами та матеріальними ресурсами, їх складування, збереження, контроль якості;
 • забезпечувати належний рівень ефективності виробництва, впроваджувати нову техніку та технології, прогресивні форми обслуговування;
 • створювати умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі;
 • організовувати планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • проводити систематичний контроль за якістю приготування страв, вивченням попиту споживачів на продукцію закладу харчування, організацію обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, дотриманням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства.

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій здатний займати первинні посади, може працювати за професіями:

 • Технік-технолог (з переробки риби та морепродуктів, з переробки плодоовочевої продукції, з бродильного виробництва та виноробства, з виробництва молочних продуктів, з виробництва м'ясних продуктів, з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, зі зберігання та переробки зерна, з технології харчування, з виробництва жирів і жирозамінників, з виробництва цукристих речовин);
 • Кухар;
 • Кухар дитячого харчування;
 • Шеф-кухар;
 • Офіціант;
 • Метрдотель;
 • Бармен;
 • Майстер ресторанного обслуговування;
 • Майстер виробничого навчання;
 • Помічник керівника;
 • Бригадир на дільницях основного виробництва (хлібопекарне та кондитерське виробництво);
 • Виробник харчових напівфабрикатів;
 • Фахівці (з переробки плодоовочевої продукції, з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, з бродильного виробництва та виноробства, зі зберігання і з переробки зерна, з технології харчування);
 • Інспектор з контролю якості продукції;
 • Технік-лаборант (хімічні, біологічні та фізичні дослідження).
Студенти коледжу проходять практику в м.Черкаси, а також  виїжджають на літню практику до санаторіїв мальовничого півдня України.

Студенти спеціальності  є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу та міста. 

Викладачі технологічних дисциплін щорічно проводять тижні за фахом, науково-теоретичні та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, майстер-класи, виставки-продажі кулінарних та кондитерських виробів, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста. Також у коледжі студенти вивчають техніку карвінгу з овочів та фруктів.

Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничі професії Кухар або Кондитер